IT-lösningar/EDI

Vi erbjuder flera IT och logistiklösningar. Se mer på underliggande sidor.

Våra egna IT-lösningar ger ett bra flöde vilket gynnar dig som kund då vara system är effektiva och ger en bra och effektiv logistik. En stor del av vårt lager ligger i lagerhissar som styrs av våra IT-lösningar vilket ger korrekta plock och en ergonomiskt bra utformad arbetsplats.