Vår personal

Ni når vår personal genom att ange förnamn.efternamn@tilka.se

Försäljning

Våra säljare och ordermottagare från vänster: Stefan Danielsson, Annette Ulmborg, Magnus Leisjö, Anni Norin, Tove Karlsson, Ola Adolfsson, Heléne Petersson och Per Karlsson.

Inköp

Vår inköpsavdelning från vänster: Heléne Petersson, Elin Johansson inköpare och Rikard Eriksson Inköpsansvarig.

Lager

Vår lagerpersonal från vänster: Micael Johansson, Lars-Bertil Wessel, Nedzada Karlsson, David Palmberg och Marcus Dahl.

IT och Kvalité

IT- och Kvalitetsansvarig är Peter Krüger

Ägare

Ägare till Tilka är Per Karlsson och Lena Johansson. Per och Lena är aktiva i företaget.

VD

VD för Tilka Trading är Yngve Åkesson

Administration

Den administrativa sidan svarar Ing-Marie Andersson för.